KeresésIngyenes hirdetésfeladás

Adatvédelem

A telefonpiac.hu weboldal kiadója, továbbiakban Üzemeltető, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Továbbá tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Az Üzemeltető vállalja, hogy a Felhasználó által az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről) fokozott betartására.

Az Üzemeltető szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja, azokat harmadik személynek nem adja át. Az Üzemeltető tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

A Felhasználó az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához.
A Felhasználónak jogában áll az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérni, illetve ellenőrizni adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését az adatbázisból.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték és keresztneve valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelekben megtalálható.
Az Üzemeltető szolgáltatásai számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmaznak, amelyek az Internet egyes pontjaira, pl. más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a telefonpiac.hu üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért kizárólagosan a Felhasználó felelős.

A hirdetésben nem szerepelhet:

  • ami nem a rovat jellegének megfelelő.
  • személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, és személyes adatok védelmének jogait sérti.
  • erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetkárosító magatartásra ösztönöz.
  • félelemérzetet kelt.
  • pornográf.
  • amely a gyermek és fiatalkorúak szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja.
  • az Üzemeltető megítélése szerint árthat saját magának, üzleti partnereinek vagy a szolgáltatásai felhasználóinak.
  • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
  • félrevezető, megtévesztő információkat tartalmaz.
  • a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása.

Az Üzemeltetőnek jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje, illetve, a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információk helyességéért vagy valóságtartalmáért.
Az Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget a működés teljes leállításából, bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből, változásokból eredő esetleges károkért; és a Felhasználók számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi károkért, a látogatók irányában sem.

A telefonpiac.hu weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll és az Üzemeltető jogtulajdonát képezik.

Az oldal bármely részének (szöveg, fotó, grafika, adatszerkezet, struktúra, címlista) feldolgozása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, harmadik személynek történő értékesítése, idegen nyelven való megjelentetésük a Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos.

A telefonpiac.hu tartalmának részben vagy egészben történő jogosulatlan felhasználása büntető és polgári jogi következményeket von maga után.

Az Üzemeltető arra törekszik, hogy a weboldalt folyamatosan a lehetőségek szerinti legmagasabb színvonalon tartsa. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető a weboldal mindennemű változásának, változtatásának - ide értve a szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetését - jogát fenntartja.

Amennyiben a Felhasználónak a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy észrevétele merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba az Üzemeltetővel. A Kapcsolat menüpont alatt megtalálja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat.

© 2006. - Minden jog fenntartva

 
 
© 2006 ITA Kft.
Minden jog fenntartva
főoldal keresés ingyenes hirdetésfeladás kereskedőknek